Buxus x 'Green Mountain' - Green Mountain Boxwood

BUXUS X 'GREEN MOUNTAIN'

GREEN MOUNTAIN BOXWOOD